Bir sonraki


SEVİMLİ HAYVANLAR - Harika Bir Çocuk Şarkısı - YENİ - 2020

9 Görünümler
vidos
0
yayınlandı 15 May 2020 / İçinde Hayvanlar ve Hayvanlar

SEVİMLİ HAYVANLAR - Çocuk Şarkısı
Söz & Beste: İbrahim Savaş
Ney & Aranje & Vokal: İbrahim Savaş
Bu şarkı, İbrahim Savaş'a aittir. İzinsiz kullanılamaz...

Müziksel-ritmik zeka; sesler, notalar, ritmlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.
Çocukların severek ve kolayca öğrenebileceği, hem de günlük yaşamında var olan ezgileri ritmi içeren öğrenmeyi destekleyici görsel materyaller kullanılmalıdır. Müzik aleti çalmak; çocukların duyma duyularının, ritm ve algı becerilerinin artmasına katkı sağlamakla birlikte, çok yönlü düşünebilme kabiliyetlerini arttırmaktadır.
SOSYAL – DUYGUSAL – DİL – PSİKOMOTOR GELİŞİMİNİ DESTEKLER.
Kolay ulaşılabilen malzemelerle yapılabilecek müzik etkinliği. Müzik, çocuğun kendini ifade etme becerisini, üretken zevki ve estetik duygusunu geliştirir. Ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur. İşte bu yüzden her okulöncesi eğitim kurumunda bir “Müzik Köşesi” bulunmalıdır.

OKULÖNCESİ MÜZİK ETKİNLİĞİ

Okulöncesi eğitimde müziğin amacı, çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve melodi ile serbestçe ifade edebilmelerini sağlamak ve çocukta ritim duygusunu ve müzik seviyesini geliştirmektir. Müzik etkinlikleri içerisinde;

-Ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları: Bu çalışma çocukların çevrelerini daha bilinçli bir şekilde dinlemelerini, işittikleri seslere yönelmeleri, sesleri tekrarlamaları ve tanımaları açısından yararlıdır. Farklı türlerdeki müzikleri dinlemek ilgiyi artırabilir.

-Nefes açma çalışmaları: Bu çalışma çocukların seslerini fazla yormadan şarkı söyleyebilmeleri için öncelikle yapılması gereken çalışmalardır. Bu etkinlik çerçevesinde çiçek koklama, çorba içme, yılan sesi, ateşe üfleme vb. öykünmelere yer verilir.

-Ritim çalışmaları: Çocukların ritim duygularını geliştirmeye yönelik etkinliklerdir. Müzik aletleri kullanılarak yapılabildiği gibi sadece eller ve ayaklar da kullanılarak yapılabilir.
-Eski şarkıların tekrarı: Öğrenilen şarkıların belli aralıklarla tekrar edilerek daha iyi öğrenilmesi için yapılan ve genelde grup ile yapılan çalışmadır.

-Şarkı söyleme: Şarkı söylemede çocuğun gelişim düzeyi önemlidir. Çocukların çok erken dönemlerde şarkı söylemeye çalıştıkları görülür. Çocukların melodileri kavramalarında işitsel, sözel ve motor gelişim önemli yer tutar. Şarkı seçiminde çocukların gelişim düzeyleri göz önüne alınmalıdır.

-Kreatif hareket ve dans: Çocuklar için hareket çok önemlidir. Bu nedenle bir müzik sesi duyduklarında sallanarak, zıplayarak, dönerek hareketleriyle eşlik ederler. Dans çocuğun hayal gücünü uyarır ve duygularını ifade edebilmesi için birçok fırsat yaratır. Dans çocuğun kendi kendini ifade etmesinde büyük bir rol oynar.

-Müzikli öykü: Bu teknikte seslerin değişik şekillerde kullanılmasına uygun olarak hazırlanan öykülerden yararlanılır. Müzik aletlerinin sesleri öyküdeki bazı doğal seslere benzetilir. Müzikli öyküde önemli olan, uygulama sırasında doğal seslere benzetilen müzik aletlerinin sesinin benzetildiği doğal sesin özelliğine uygun olarak çıkarılmasıdır.
-Bunlardan başka ayrıca kasetten, cd’den de şarkılar dinlettirilebilir. Çocuk şarkıları ve güncel, müzik kalitesi yüksek şarkılar tercih edilmelidir. gibi çalışmalara yer veriliyor. Bu etkinlikler müzik etkinlikleri başlığı altında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında öğretmen etkinlik başlarında yapılacak çalışmayı anlatıyor. Gerekirse kendisi uyguluyor. Çocukların konuya hakim olduklarını görünce eğitimci rolünden sıyrılıp rehber rolüne bürünür. Onları gözlemleyerek ihtiyaç duydukları zamanlarda işin içine giriyor, rehberlik yapıyor. Yaparak-yaşayarak ilkesinden hareketle müzik aletlerini kullanmaları için etkinlikleri bu yönde hazırlıyor.
Müzik duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde bir araç görevini üstlenir. Müzik etkinliği çocuğun dil gelişimini etkiler, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olur, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardım ederek sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar. Onlara güven ve başarı duygusu kazandırır.

Öğretmen müzik etkinliklerini planlarken öncelikle çocukların gelişim özelliklerini çok iyi bilmelidir. Çocukları ne kadar iyi tanırsa, özelliklerini ve ihtiyaçlarını doğru olarak bilirse ancak o zaman çocuklara uygun bir müzik programı hazırlayabilir.
Çocukların müzik eğitiminde; müziğin çocuk eğitiminde araç olarak kullanılması, çocuğa temel müzik becerisinin kazandırılması, estetik duygularının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Müzik etkinliklerinde kullanılan teknikler, basitten zora doğru planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Daha fazla göster
0 Yorumlar sort Göre sırala

Bir sonraki